Search

Energieffektivisering

Svenska företag ligger i framkant inom energieffektivisering. Områden som vi ligger långt fram inom är värme och kyla, energilagringssystem och smarta elnät.

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. På så vis hushålls det bättre med naturresurser och miljö.

Världsledande inom fjärr- och bergvärme

Historiskt har Sverige under en lång tid utvecklat system för energieffektivisering både inom kommersiella fastigheter och industrin. Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i landet är en bidragande faktor där majoriteten av all värme produceras av energi från avfall som annars skulle ha gått till spillo. Vi är också ett föregångsland inom fjärrkyla och den första anläggningen kom i drift redan 1992. Sverige är även pionjärer inom bergvärme där vi har installerat fler system än något annat land, vilket i sin tur skapat förutsättningar för väldsledande leverantörer inom värmepumpar idag.

På väg mot ett smartare elnät

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt. Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och kommer att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Stockholm.

Letar du efter företag inom detta område?

Här hittar du företaglänk till annan webbplats inom energilagring, värme och kyla, belysning, smarta elnät och ventilation.

Hitta företag inom valt miljöteknikområde

Tryck bara Välj
för att komma till en lista på företag inom energi-effektivisering.

Byt miljöteknik-område med rullgardinsmenyn.

Grafisk kartbild över Sverige.

Boka ett studiebesök

EnviroSwedens website

Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
anläggningar i hela landet.

Vad är Symbiocity?

SymbioCitys website

Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.